1 Relacja z konferencji 21.05.2019
2 Sesja poradnictwa edukacyjno - zawodowego 01 04 2019
3 Doradcy zawodowi ŁCRE na XIX Giełdzie Pomysłów Na Życie
4 III sesja doradców zawodowych 2019
5 Sesja doradcza pedagogów i psychologów szkolnych i placówek oświatowych.
6 I sesja poradnictwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019
7 VI Sesja Poradnictwa Zawodowego
8 V międzyszkolny quiz zawodoznawczy
9 V sesja edukacyjno- doradcza 2018
10 IV Sesja edukacyjno – doradcza 2018
11 III Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
12 III Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
13 V Sesja edukacyjno - doradcza podsumowująca rok szkolny 2016/2017
14 Doradcy zawodowi ŁCRE na XVII giełdzie pomysłów na życie
15 Wystawa plastyczna - Łomżyńskie Świątynie
16 Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów miejskich placówek oświatowych.
17 Zajęcia zawodoznawcze w ŁCRE dla uczniów gimnazjum W Przytułach
18 Uwaga maturzysci ! Nowy kierunek studiów.
19 Podsumowanie konkursów: Plastycznego – „zawody naszych przodków” dla szkół podstawowych, III Quizu Zawodoznawczego dla gimnazjalistów
20 Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego - "zawody naszych przodków"
21 Elektroniczna rekrutacja do placówek oswiatowych
22 5 Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów placówek oświatowych z terenu miasta Łomża
23 Doradcy zawodowi ŁCRE na XVI Giełdzie Pomysłów na Życie
24 Doradcy zawodowi ŁCRE na XVI Giełdzie Pomysłów na Życie
25 I Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych
26 Ogólnopolski tydzień kariery 2015
27 Druga sesja edukacyjno - doradcza